SNPS ร่วมงาน International agricultural forum 2024 ที่จังหวัดน่านระหว่างวันที่ 27-29 พ.ค.

SNPS ร่วมงาน International agricultural forum 2024 ที่จังหวัดน่านระหว่างวันที่ 27-29 พ.ค.
บริษัท SNPS โดย รศ.ดร. พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ และ ผู้บริหาร ได้นำเสนองานวิจัยและผลิตภัณฑ์สารสกัดที่ได้จากพืชยานำเสนอให้ผู้เข้าชมงานสัมมนากว่า 600 ท่านจาก 10 ประเทศทั่วโลกเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเพิ่มมูลค่าพืชในภูมิภาคประเทศไทยเพื่อใช้เป็นยาจากพืชส่งเสริมสุขภาพที่ดี และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน เช่น สารสกัดมาตรฐานจากพืชสำหรับ ยาลดอาการคลื่นไส้อาเจียน ยาลดน้ำตาลในเลือด และยาลดไขมันช่องท้อง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม