กิจกรรม CSR 2022 มอบสิ่งของให้กับ โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน (เขาใหญ่) ต. โป่งตาลอง อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา

กิจกรรม CSR 2022 มอบสิ่งของให้กับ โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน (เขาใหญ่) ต. โป่งตาลอง อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา