วันกาชาดสากล (World Red Cross Day) SNPS สนับสนุนการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร ตังกุย ที่มีสารสกัดในการบำรุงเลือด

ตังกุย (Chinese Angelica root)
วันกาชาดสากล (World Red Cross Day) จะตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อแสดงความรำลึกถึง อังรี ดูนังต์ ผู้ริเริ่มก่อตั้งกาชาดสากล การบริจาคเลือด เพื่อการบำรุงเลือดให้พร้อมสำหรับการบริจาค SNPS สนับสนุนการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร ตังกุย ที่มีสารสกัดในการบำรุงเลือด
ตังกุย (Chinese Angelica root) เป็นสมุนไพรจีนที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น รวมถึงทวีปยุโรป บางครั้งตังกุยถูกเรียกว่า “ราชินีแห่งสมุนไพรสำหรับผู้หญิง” เพราะช่วยบำรุงโลหิต ช่วยการไหลเวียนเลือด ช่วยให้รอบเดือนและการทำงานของลำไส้เป็นปกติ ช่วยบรรเทาภาวะการณ์ขาดน้ำ ยับยั้งชะลอการเสื่อมและช่วยในการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาท อีกทั้งยังทำหน้าที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอีกด้วย