Cannabis International Conference 2022 Thailand

Cannabis International Conference 2022 Thailand

เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล อินโนเวชั่น (SNI) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์จาก กัญชา กัญชง และ พืชสมุนไพรอื่นที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสูตรตำรับ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และ พาณิชย์ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ร่วมกับกลุ่มบริษัท และกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูก