“การทำธุรกิจ B2B เราต้องมองว่า…จะทำอย่างไรให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ”

ดร.ธีรญา กฤษฎาพงษ์ ลั่นเป้าหมาย SNI ขยายตลาดสมุนไพรไทย พร้อมมุ่งมั่นเรื่อง BCG (Bio-Circular-Green Economy) เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม สุขภาพที่ดีของผู้บริโภค
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.kaohoon.com/news/540960

ข่าวหุ้น #SNI #BCG #ตลาดสมุนไพรไทย