หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / ข้อมูลบริษัท

บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลบริษัท

บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ผลิตและสกัดสมุนไพรไทย ที่ได้มาตรฐานโลกได้แก่  GMP , ISO 9001:2015 , HALAL , HACCP  ที่ใช้ในวงการแพทย์ ,ผลิตภัณฑ์เสริมช่วยลดน้ำหนัก , ผลิตภัณฑ์เสริมบำรุงร่างกาย,ธุรกิจวงการอาหารและอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเราได้สกัดหัวเชื้อใหม่ๆ ที่พร้อมใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสู่บริษัทชั้นนำทั่วไป โรงงานของเราตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม "อมตะนคร" ถ.บางนา- ตราด กม.57 จ.ชลบุรี ซึ่งใกล้กับคลังขนส่งสินค้าของประเทศ เรามีความภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและ "การดูแลอย่างดีที่สุด" ด้วยเครื่องมืออันทันสมัย และการควบคุมมาตรฐานอย่างเข้มงวด สร้างมาจากพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันอยู่เสมอกระบวนการผลิตของเราได้ผ่านการควบคุมทุกขั้นตอนอย่างระมัดระวังเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และคุณภาพที่ดีที่สุดก่อนถึงมือลูกค้า.

นโยบายคุณภาพ “เราจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และบริการให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า”

"บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)" เป็นผู้ผลิตสารตั้งต้นสำหรับอุตสาหกรรมเวชสำอาง (nutraceuticals) , อาหารเพื่อสุขภาพ (functional food), เครื่องดื่ม (beverage) , เครื่องสำอาง (cosmetics) และส่วนผสมในผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพผิวพรรณ (Body care)

เราตั้งใจที่จะสร้าง “โรงงานสีเขียว” โดยมีเป้าหมายดังนี้

บริษัท SNPS สร้างความมั่นใจในการประกันคุณภาพของสินค้าทุกขั้นตอนการผลิตการมีโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ช่วยปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือมาตรฐานต่างๆ ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้การอบรมบุคลากรอย่างเข้มงวด ทั้งในส่วนกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ และการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดนี้ ทำให้ บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา การค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ ในภูมิภาค และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายระดับโลกได้

Our Purpose

Seeding our local wisdom, Growing the global future

บ่มเพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น เติบโตสู่โลกอนาคตที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (VISION)

เรามุ่งมั่นสร้างปรากฏการณ์ใหม่
ของสมุนไพรไทยสู่มาตรฐานสากล
เพื่อดูแลสุขภาพของมนุษย์และโลกอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (MISSION)

ปลูก – ปั้น – เปลี่ยน

เพื่อให้พันธกิจเราสำเร็จ
เราจึงสร้างพันธสัญญาด้วย
“SNPS Mission 10”

SNPS MISSION 10

S

Science

1. สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยผสานเทคโนโลยีล้ำหน้าพร้อมงานวิจัยด้านสุขภาพ เพื่อดูแลสุขภาพ ต่อสู้กับโลกยุคสงครามเชื้อโรค และโรคอุบัติใหม่ นำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานไปสู่ระดับโลก 2. สร้างเครือข่ายทีมนักวิจัยไทยและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมสมุนไพรไทยให้เติบโต ก้าวหน้า

N

Nature

3. เป็นผู้นำและเป็น No.1 ด้านการส่งออกสมุนไพรไทย ครอบคลุมกว่า 100 ประเทศทั่วโลก 4. ยกระดับสมุนไพรไทย ให้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับระดับโลก (World Class Thai Herbs) สร้าง Top 10 สมุนไพรไทยตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพและความงามในอนาคต 5. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องสมุนไพรไทยที่ถูกต้อง ให้ความรู้ สร้างความภูมิใจ ให้กับคนไทย และคนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของสมุนไพรไพร (soft power)

P

People

6. ช่วยเหลือเกษตรกรไทย รวม 400 ครัวเรือน ทั่วประเทศ พัฒนาภูมิปัญญาการเพาะปลูกเพื่อให้ได้วัตถุดิบคุณภาพสูง พัฒนาพื้นที่ชุมชน เพิ่มรายได้ ให้กับชุมชนมากกว่าเดิม ชุมชนพึ่งพาตัวเองได้ 7. สร้างตู้ยาโลก เพื่อดูแลสุขภาพผู้คนด้วยสมุนไพรไทย เพื่อใช้ในการป้องกัน รักษา และดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน เพื่อลดการใช้ยา (Aging Society & Human Wellbeing) 8. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสมาร่วมสร้างสรรนวัตกรรมในการพัฒนาสมุนไพร

S

Sustainability

9. พัฒนาระบบการเพาะปลูกที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ปลอดเคมีอันตราย และสามารถช่วยสร้างคาร์บอนเครดิต 10. เป็นผู้นำด้านโรงงานที่ได้มาตรฐาน Green Factory แบบครบวงจร แห่งแรกในประเทศไทย (LEED gold) และมีการหมุนเวียนน้ำหรือของเหลือจากการสกัดสมุนไพรกลับมาใช้ (circular economy)

สารสกัด ที่ได้จะถูกนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตาม หลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี Good Manufacturing Practice (GMP)

และด้วยความสามารถในการวิเคราะห์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มี คุณภาพสูง และสามารถควบคุมคุณภาพให้มีความสม่ำเสมอได้ในทุกรุ่นของการผลิต การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ High Performance Liquid Chromatography (HPLC) สามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในทุกครั้งของการผลิตในรายละเอียดคือ ส่วนประกอบทางเคมีต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสมุนไพรแต่ละชนิด สารประกอบหลักที่ เลือกใช้ในการบ่งชี้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ความสม่ำเสมอของคุณภาพผลิตภัณฑ์ในทุกครั้งของการผลิต

เทคโนโลยีในการผลิตของ SNPS ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ

การหมัก (Fermentation)

การทำให้บริสุทธิ์ (Refining)

การเสปรย์ ดรายอิงค์ (Spray drying)

การระเหยตัวทำละลายภายใต้สุญญากาศ (Vacuum evaporation)

การสกัด (Extraction)

การย่อยขนาดและการผสม (Grinding )

ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ากับการทำงาน ทำให้เรา มีมาตรการเข้มงวดในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบจาก แหล่งเพาะปลูกที่มีมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต จนถึงการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปโดยบุคลากรฝ่าย ประกันคุณภาพ ที่มีระบบการจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรา มีคุณสมบัติในทางการรักษา หรือ ทางเครื่องสำอาง ตามที่ผู้บริโภคต้องการ