หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ผลิตและสกัดสมุนไพรไทย ที่ได้มาตรฐานโลกได้แก่  GMP , ISO 9001:2015 , HALAL , HACCP  ที่ใช้ในวงการแพทย์ ,ผลิตภัณฑ์เสริมช่วยลดน้ำหนัก , ผลิตภัณฑ์เสริมบำรุงร่างกาย,ธุรกิจวงการอาหารและอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเราได้สกัดหัวเชื้อใหม่ๆ ที่พร้อมใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสู่บริษัทชั้นนำทั่วไป โรงงานของเราตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม "อมตะนคร" ถ.บางนา- ตราด กม.57 จ.ชลบุรี ซึ่งใกล้กับคลังขนส่งสินค้าของประเทศ เรามีความภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและ "การดูแลอย่างดีที่สุด" ด้วยเครื่องมืออันทันสมัย และการควบคุมมาตรฐานอย่างเข้มงวด สร้างมาจากพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันอยู่เสมอกระบวนการผลิตของเราได้ผ่านการควบคุมทุกขั้นตอนอย่างระมัดระวังเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และคุณภาพที่ดีที่สุดก่อนถึงมือลูกค้า.

นโยบายคุณภาพ “เราจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และบริการให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า”

"บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)" เป็นผู้ผลิตสารตั้งต้นสำหรับอุตสาหกรรมเวชสำอาง (nutraceuticals) ,
อาหารเพื่อสุขภาพ (functional food), เครื่องดื่ม (beverage) , เครื่องสำอาง (cosmetics) และส่วนผสมในผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพผิวพรรณ (Body care)

เราตั้งใจที่จะสร้าง “โรงงานสีเขียว” โดยมีเป้าหมายดังนี้

บริษัท SNPS สร้างความมั่นใจในการประกันคุณภาพของสินค้าทุกขั้นตอนการผลิตการมีโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ช่วยปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือมาตรฐานต่างๆ ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้การอบรมบุคลากรอย่างเข้มงวด ทั้งในส่วนกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ และการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดนี้ ทำให้ บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา การค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ ในภูมิภาค และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายระดับโลกได้

วิสัยทัศน์

Innovation

เป็นผู้นำในการวิจัย ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านสุขภาพและความงามโดยนำสมุนไพรมาใช้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

Natural herbs

เป็นผู้นำในการสร้างอาชีพ กระจายรายได้ พัฒนาเครือข่ายเกษตร ผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้สามารถส่งมอบคุณภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนด้านวัตถุดิบสมุนไพร

Sustainability

ความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และพลังงานที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

เป็นหมายเลข   “หนึ่ง”  ในการผลิตวัตถุดิบนวัตกรรมด้านสุขภาพและความงาม โดยการพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรไทย

Core values

INNOVATION RESEARCH & TECHNOLOGY

เป็นผู้นำในการวิจัย ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านสุขภาพและความงามโดยนำสมุนไพรมาใช้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

NATURAL HERBS

เป็นผู้นำในการสร้างอาชีพ กระจายรายได้ พัฒนาเครือข่ายเกษตร ผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้สามารถส่งมอบคุณภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนด้านวัตถุดิบสมุนไพร

SUSTAINABILITY

ความยั่งยืนด้านสั่งคมและสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และพลังงานที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

เทคโนโลยีในการผลิตของ SNPS ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ

การหมัก (Fermentation)

การทำให้บริสุทธิ์ (Refining)

การเสปรย์ ดรายอิงค์ (Spray drying)

การระเหยตัวทำละลายภายใต้สุญญากาศ (Vacuum evaporation)

การสกัด (Extraction)

การย่อยขนาดและการผสม (Grinding )

ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ากับการทำงาน ทำให้เรา มีมาตรการเข้มงวดในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบจาก แหล่งเพาะปลูกที่มีมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต จนถึงการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปโดยบุคลากรฝ่าย ประกันคุณภาพ ที่มีระบบการจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรา มีคุณสมบัติในทางการรักษา หรือ ทางเครื่องสำอาง ตามที่ผู้บริโภคต้องการ

สารสกัด ที่ได้จะถูกนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตาม หลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี Good Manufacturing Practice (GMP)

และด้วยความสามารถในการวิเคราะห์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มี คุณภาพสูง และสามารถควบคุมคุณภาพให้มีความสม่ำเสมอได้ในทุกรุ่นของการผลิต การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ High Performance Liquid Chromatography (HPLC) สามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในทุกครั้งของการผลิตในรายละเอียดคือ ส่วนประกอบทางเคมีต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสมุนไพรแต่ละชนิด สารประกอบหลักที่ เลือกใช้ในการบ่งชี้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ความสม่ำเสมอของคุณภาพผลิตภัณฑ์ในทุกครั้งของการผลิต