อย. QUALITY AWARD 2020

 

เป็นอีกความภูมิใจของกลุ่มบริษัท Specialty ขอบคุณผู้บริหารและทีมงานทุกๆคนที่ทำให้เราได้รับรางวัล Quality Award 2020 ด้านผู้ผลิตยาสมุนไพรคุณภาพ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพต่อไป