ฟ้าทะลายโจร สุดยอดสมุนไพรต้านไวรัส

สุดยอดสมุนไพรเพิ่มภูมิคุ้มกันและพิชิตเชื้อไวรัส

        ฟ้าทะลายโจร สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ต้านการอักเสบ ต้านไวรัสโดยเฉพาะไวรัสที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจ โดยฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรที่จะช่วยสร้างสมดุล ให้กับร่างกาย ช่วยทำให้มีการหลั่งสารคัดหลั่ง ในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งจะช่วยป้องกันให้ไวรัสเข้าไปโจมตีปอดของเราได้ยากมากยิ่งขึ้น ทำให้ร่างกายของเรา สู้กับโรคระบบทางเดินหายใจโดยมอบภูมิต้านทานที่มากขึ้น

 

           ฟ้าทะลายโจร เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาไข้หวัดมาอย่างช้านาน นิยมนําส่วนของใบและลําต้นใต้ดิน มาทําเป็นยารักษาโรค โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ในฟ้าทะลายโจมีสาร Andrographolide ที่เป็นตัวยาสําคัญที่มีอยู่ในส่วนของ ราก ต้น ใบ ซึ่งมีตุณสมบัติในการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ฆ่าเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย รวมไปถึงช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวให้จับกินเชื้อโรคได้ดี ยิ่งขึ้นอีกด้วย