พลูคาว สุดยอดสมุนไพรต้านไวรัส

สุดยอดสมุนไพรเพิ่มภูมิคุ้มกันและพิชิตเชื้อไวรัส

       พลูคาวมีสารสำคัญในกลุ่มกลุ่มฟีนอลิก (Phenolic compounds) และสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) ซึ่งสารเหล่านี่สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้ ด้วยการเข้าไปยับยั้งเอนไซม์ที่เชื้อไวรัส เอาไว้ใช้ในขั้นตอนการแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจำนวน อีกทั้ง ยังสามารถกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถควบคุมกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายไม่ให้ร้ายแรงไปกว่าเดิมได้

           พลูคาว หรือ ผักคาวตอง เป็นพื้นท้องถิ่นของประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น รวมทั้งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมประเทศไทยด้วยเช่นกัน มีประวัติการใช้มาอย่างยาวนาน รวมทั้งบรรจุในตำราการแพทย์ของจีน รวมทั้งไทยด้วย นิยมนำมาใช้ในการรักษาการอักเสบต่างๆ ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยรักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจต่างๆ รวมทั้งสาเหตุจากเชื้อไวรัสด้วย