Ricocoside

ชื่อผลิตภัณฑ์ : Ricocoside

คุณสมบัติ : สารประกอบที่ทำให้แรงตึงผิวของของเหลวลดลง ช่วยให้การกระจายตัวของของเหลวดีขึ้น ทำจากข้าว อ่อนโยนต่อผิว และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

ชื่อผลิตภัณฑ์ : Ricocoside

 

คุณสมบัติ : สารประกอบที่ทำให้แรงตึงผิวของของเหลวลดลง ช่วยให้การกระจายตัวของของเหลวดีขึ้น ทำจากข้าว อ่อนโยนต่อผิว และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม