สารสกัดโด่ไม่รู้ล้มแบบผง

ชื่อผลิตภัณฑ์  : สารสกัดโด่ไม่รู้ล้มแบบผง

โด่ไม่รู้ล้ม (ชื่อวิทยาศาสตร์: Elephantopus scaber L.) ชื่ออื่น ชื่อ เช่น หนาดมีแคลน, หนาดผา, ตะชีโกวะ, หนาดผา,ขี้ไฟนกคุ่ม คิงไฟนกคุ่ม เคยโบ้ หญ้าไก่นกคุ่ม หญ้าปลาบ หญ้าไฟนกคุ่ม หญ้าสามสิบสองหาบ ลักษณะเป็นไม้เนื้ออ่อน ต้นแข็ง ตั้งตรง รากที่มีอายุมากจะมีลัษณะคล้ายเหง้า รากแขนงกลมยาว ใบ เดี่ยว เรียงเวียนสลับที่โคนใกล้ผิวดิน ขอบใบหยัก มีขนปกคลุมทั้งสองด้าน ใบมีขนสีขาวตรงละเอียด ตรง ห่าง สาก ทอดขนานกับผิวใบ ทั้งสองด้าน ท้องใบมีขนมากกว่าหลังใบ ใบรูปหอกกลับ หรือรูปไข่แกมใบหอกกลับ ส่วนที่ค่อนไปทางปลายใบ ผายกว้าง แล้วสอบแหลมทู่ๆ ส่วนโคนใบสอบแคบจนถึงก้านใบ ขอบใบหยักมน หรือจักฟันเลื่อยห่างๆ เนื้อใบหนาสาก ดอกช่อ แบบช่อกระจุกแน่น ก้านช่อดอกยาว ดอกสีม่วงหรือขาว การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด
หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อผลิตภัณฑ์   : สารสกัดโด่ไม่รู้ล้มแบบผง

ชื่อทางวิทยาศาสตร์  : Elephantopus scaber Linn.

ชื่อตระกูล  : ASTERACEAE

ชื่อสามัญ : Do-Mai-Ru-Lom  (โด่ไม่รู้ล้ม)

ส่วนที่ใช้  : ทั้งลำต้น

โด่ไม่รู้ล้ม (ชื่อวิทยาศาสตร์: Elephantopus scaber L.) ชื่ออื่น ชื่อ เช่น หนาดมีแคลน, หนาดผา, ตะชีโกวะ, หนาดผา,ขี้ไฟนกคุ่ม คิงไฟนกคุ่ม เคยโบ้ หญ้าไก่นกคุ่ม หญ้าปลาบ หญ้าไฟนกคุ่ม หญ้าสามสิบสองหาบ ลักษณะเป็นไม้เนื้ออ่อน ต้นแข็ง ตั้งตรง รากที่มีอายุมากจะมีลัษณะคล้ายเหง้า รากแขนงกลมยาว ใบ เดี่ยว เรียงเวียนสลับที่โคนใกล้ผิวดิน ขอบใบหยัก มีขนปกคลุมทั้งสองด้าน ใบมีขนสีขาวตรงละเอียด ตรง ห่าง สาก ทอดขนานกับผิวใบ ทั้งสองด้าน ท้องใบมีขนมากกว่าหลังใบ ใบรูปหอกกลับ หรือรูปไข่แกมใบหอกกลับ ส่วนที่ค่อนไปทางปลายใบ ผายกว้าง แล้วสอบแหลมทู่ๆ ส่วนโคนใบสอบแคบจนถึงก้านใบ ขอบใบหยักมน หรือจักฟันเลื่อยห่างๆ เนื้อใบหนาสาก ดอกช่อ แบบช่อกระจุกแน่น ก้านช่อดอกยาว ดอกสีม่วงหรือขาว การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด

Active Ingredients of Coix lacryma Extract

คุณสมบัติและการประยุกต์ใช้
– เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศชาย
Improve erectile function in males.Enhances the male reproductive system.Stimulates blood circulation.Anti-bacteria, anti-virus, anti-inflammation and reducing fever.Hepatoprotective activity.Anti
– tumor and cancerThis extract is applicable in traditional medicine,supplement and cosmetic products.