สารสกัดโต๋วต๋งแบบผง

ชื่อผลิตภัณฑ์  : สารสกัดโต๋วต๋งแบบผง

    โต๋วต่ง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Eucommia ulmoides) หรือในภาษาจีนกลางเรียก ตู้จ้ง ( dùzhòng จีน: 杜 ;仲) เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กที่เป็นไม้พื้นเมืองของจีน และเป็นสมาชิกเพียงชนิดเดียวของวงศ์ Eucommiaceae ในธรรมชาติหาได้ยากแต่มีการปลูกทั่วไปในจีน เนื่องจากเปลือกไม้มีฤทธิ์เป็นยา และใช้ในตำรับยาจีน เปลือกไม้นั้นภายนอกเป็นสีน้ำตาลอ่อน ผิวหยาบ ด้านในเรียบสีม่วงเข้ม มียางขาว เปลือกไม้ใช้เป็นยาบำรุงตับไต

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อผลิตภัณฑ์   : สารสกัดโต๋วต๋งแบบผง

ชื่อทางวิทยาศาสตร์  :  Eucommia ulmoides Oliv.

ชื่อตระกูล  : EUCOMMIACEAE

ชื่อสามัญ   : Toe Toang (โต๋วต๋ง)

ส่วนที่ใช้   : ลำต้น

    โต๋วต่ง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Eucommia ulmoides) หรือในภาษาจีนกลางเรียก ตู้จ้ง ( dùzhòng จีน: 杜 ;仲) เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กที่เป็นไม้พื้นเมืองของจีน และเป็นสมาชิกเพียงชนิดเดียวของวงศ์ Eucommiaceae ในธรรมชาติหาได้ยากแต่มีการปลูกทั่วไปในจีน เนื่องจากเปลือกไม้มีฤทธิ์เป็นยา และใช้ในตำรับยาจีน เปลือกไม้นั้นภายนอกเป็นสีน้ำตาลอ่อน ผิวหยาบ ด้านในเรียบสีม่วงเข้ม มียางขาว เปลือกไม้ใช้เป็นยาบำรุงตับไต

Active Ingredients of Du-Zhong Extract Powder

 

คุณสมบัติและการประยุกต์ใช้
– ต้านอาการอักเสบ
– ควบคุมความดันเลือด
– It strengthens the liver and kidneys,- used to heal tissues that are slow to mend after an injury or that have weakened through stress or age
– treat lower back and leg pain, stiffness, arthritis, and knee problems including- diuretic properties that aid in reducing swelling.
– to lower blood pressure
– contained a compound that encourages the development of collagen.