สารสกัดหนอนตายหยากแบบน้ำ

ชื่อผลิตภัณฑ์    : สารสกัดหนอนตายหยากแบบน้ำ

หนอนตายหยากหรือปงช้าง ชื่อวิทยาศาสตร์: Stemona sessilifolia (Miq.) Miq. เป็นพืชในสกุลหนอนตายหยาก อยู่ในวงศ์ Stemonaceae เป็นไม้เถาล้มลุก ลำต้นเกลี้ยง มีนวลฉาบอยู่ มีรากจำนวนมาก ใบเดี่ยว โคนใบหยักเว้ารูปหัวใจ ดอกเดี่ยว สีขาว บานเดือนกรกฎาคม พบในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก เป็นพืชสมุนไพร พบครั้งแรกที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีโดย D.J. Collins ชื่อสปีชีส์ตั้งเป็นเกียรติแก่ผู้ค้นพบ
หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

ชื่อผลิตภัณฑ์    : สารสกัดหนอนตายหยากแบบน้ำ

ชื่อทางวิทยาศาสตร์  : Stemona sessilifolia (Miq.) Miq.

ชื่อตระกูล    : OXALIDACEAE

ชื่อสามัญ : Carambola, nontayyak (หนอนตายหยาก)

ส่วนที่ใช้   : ราก

หนอนตายหยากหรือปงช้าง ชื่อวิทยาศาสตร์: Stemona sessilifolia (Miq.) Miq. เป็นพืชในสกุลหนอนตายหยาก อยู่ในวงศ์ Stemonaceae เป็นไม้เถาล้มลุก ลำต้นเกลี้ยง มีนวลฉาบอยู่ มีรากจำนวนมาก ใบเดี่ยว โคนใบหยักเว้ารูปหัวใจ ดอกเดี่ยว สีขาว บานเดือนกรกฎาคม พบในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก เป็นพืชสมุนไพร พบครั้งแรกที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีโดย D.J. Collins ชื่อสปีชีส์ตั้งเป็นเกียรติแก่ผู้ค้นพบ

Active Ingredients of Stemonic Extract

คุณสมบัติและการประยุกต์ใช้
– ต้านการอักเสบ
–  It is a good source of natural antioxidants and can effectively scavenge free radicals.
–   Peeling agent
–  Anti-microbial Use as ingredient for soap, scrub, mask, cream, toner etc.