LicoWhite (ชะเอมเทศ)

ชื่อผลิตภัณฑ์  : สารสกัดชะเอมเทศแบบน้ำ

สรรพคุณ : บำรุงผิวขาว กันรังสียูวี (Ultraviolet : UV)

คำอธิบาย

ชื่อผลิตภัณฑ์  :  LicoWhite (ชะเอมเทศ)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Glycyrrhiza glabra L.

ชื่อตระกูล : FABACEAE or LEGUMINOSAE

ชื่อสามัญ  : Licorice, Cha-em-taet (ชะเอมเทศ)

ส่วนที่ใช้  : ราก

ชะเอมเทศ (ชื่อวิทยาศาสตร์: Glycyrrhiza glabra มาจากภาษากรีกแปลว่า “รากหวาน”) เป็นพรรณไม้ที่มีอายุนานหลายปี ลำต้นมีความยาวประมาณ 1-2 เมตร มีรากใหญ่แตกแขนงจำนวนมาก ใบเป็นใบประกอบลักษณะเป็นรูปขนนก ก้านใบย่อยสั้นมาก แผ่นใบรูปไข่ มีใบย่อยประมาณ 9-17 ใบ ส่วนก้านใบย่อยนั้นจะสั้นมาก ใบจะเป็นสีเขียวอมเหลือง ดอกจะออกเป็นช่อ กลีบดอกจะเป็นสีม่วงอ่อน ๆ และก้านดอกจะสั้นมาก ฝักจะมีลักษณะแบน และผิวข้างนอกจะเรียบ นุ่ม

Active Ingredients of Licorice Extract

คุณสมบัติและการประยุกต์ใช้
– ต้านการอักเสบ
– บำรุงผิวขาว
– Anti-bacterial
– Traditional treatment for sore throats and cough
– Anti-inflammatory
– Sweetener
– Tyrosinase inhibitor for skin care
– Food, food supplement and confectionery products such as chewing gum, drink, candy etc.
– Pharmaceutical product such as cough syrup, herbal supplement etc.
– Whitening product for skin care products