สารสกัดงวงตาลแบบผง

ชื่อผลิตภัณท์   : สารสกัดจากงวงตาล

ตาล เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีอายุยิน ลำต้นใหญ่ กลม สูง 8- 15 เมตร ไม่แตกกิ่งก้าน ใบเดี่ยว แผ่นใบกลมโตคล้ายพัด ใบและผลออกที่ปลายยอด ก้านใบยาวใหญ่ และแข็งแรง ดอกออกเป็นช่อดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่แยกต้นกัน ดอกตัวผู้เป็นแท่งยาว กลม ดอกตัวเมียมก้านช่อดอกย่อยเหมือนมะพร้าวแต่ก้านใหญ่กว่า ผลออกเป็นทะลาย แต่ละทะลายมีผลอัดกันแน่น ผลอ่อนผิวผลมีสีเหลืองอ่อนอมเขียว ภายในมีเมล็ดอ่อน 3 เมล็ด เรียกว่า ‘ลอนตาล’ ผลแก่ผิวผลมีสีนํ้าตาลดำ ผิวผลนิ่ม มีกลิ่นหอม ภายในมีเนื้อสีเหลืองปนอยู่กับเส้นใยสีขาวนวล เมล็ดแก่เมื่อนำไปเพาะจะงอก เนื้อในเมล็ดเรียกว่า ‘จาวตาล’ มีสีเหลืองนวล

หมวดหมู่: , , ป้ายกำกับ: ,

คำอธิบาย

Product Name  : (สารสกัดจากงวงตาล) Borassus flabellifer Extract Powder

Botanical Name  Borassus flabellifer Linn.

Family Name  :  ARECACEAE

Common Name  : ตาลโตนด , ลูกโนด (ภาคใต้)

Part Used : ดอกตัวผู้

ตาล เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีอายุยืน ลำต้นใหญ่ กลม สูง 8- 15 เมตร ไม่แตกกิ่งก้าน ใบเดี่ยว แผ่นใบกลมโตคล้ายพัด ใบและผลออกที่ปลายยอด ก้านใบยาวใหญ่ และแข็งแรง ดอกออกเป็นช่อดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่แยกต้นกัน ดอกตัวผู้เป็นแท่งยาว กลม ดอกตัวเมียมก้านช่อดอกย่อยเหมือนมะพร้าวแต่ก้านใหญ่กว่า ผลออกเป็นทะลาย แต่ละทะลายมีผลอัดกันแน่น ผลอ่อนผิวผลมีสีเหลืองอ่อนอมเขียว ภายในมีเมล็ดอ่อน 3 เมล็ด เรียกว่า ‘ลอนตาล’ ผลแก่ผิวผลมีสีนํ้าตาลดำ ผิวผลนิ่ม มีกลิ่นหอม ภายในมีเนื้อสีเหลืองปนอยู่กับเส้นใยสีขาวนวล เมล็ดแก่เมื่อนำไปเพาะจะงอก เนื้อในเมล็ดเรียกว่า ‘จาวตาล’ มีสีเหลืองนวล
คุณสมบัติและการประยุกต์ใช้สารสกัดจากงวงตาล
– การรักษาโรคเบาหวานและ ออกฤทธิ์ลดน้ำตาล
– กระตุ้นภูมิคุ้มกัน
– ต้านการอักเสบสารสกัดจากงวงตาล จะใช้ในการแพทย์แบบดั้งเดิมที่มีอยู่ในแคปซูล