สารสกัดข่อยแบบน้ำ

ชื่อผลิตภัณฑ์ : สารสกัดข่อย

ข่อย (ชื่อวิทยาศาสตร์: Streblus asper Lour.) มีชื่อทางการค้าคือ Siamese rough bush, Tooth brush tree ส่วนชื่อพื้นเมืองอื่นได้แก่ กักไม้ฝอย (ภาคเหนือ), ข่อย (ทั่วไป), ซะโยเส่ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ตองขะแหน่ (กะเหรี่ยงกาญจนบุรี), ข่อย(ร้อยเอ็ด), สะนาย (เขมร)

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

Product Name  สารสกัดข่อย

ข่อย (ชื่อวิทยาศาสตร์: Streblus asper Lour.) มีชื่อทางการค้าคือ Siamese rough bush, Tooth brush tree ส่วนชื่อพื้นเมืองอื่นได้แก่ กักไม้ฝอย (ภาคเหนือ), ข่อย (ทั่วไป), ซะโยเส่ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ตองขะแหน่ (กะเหรี่ยงกาญจนบุรี), ข่อย(ร้อยเอ็ด), สะนาย (เขมร)

Active Ingredients of Toothbrush Tree Extract

คุณสมบัติ

  • แก้อักเสบ

–              Antimicrobial activity, especially against oral pathogens.

–              Protects dental caries associated bacteria, endodontic and periodontal pathogens.

–              Inhibits halitosis causing bacteria.

–              Anti-inflammatory.

–             This extract is applicable in oral care products such as toothpaste and mouthwash.