สารสกัดกานพลูแบบน้ำ

ชื่อผลิตภัณฑ์    : สารสกัดกานพลูแบบน้ำ

กานพลู เป็นไม้ยืนต้น สูง 5 – 10 เมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปวงรีหรือรูปใบหอก กว้าง 2.5 – 4 ซม. ยาว 6 – 10 ซม. ขอบเป็นคลื่น ใบอ่อนสีแดงหรือน้ำตาลแดง เนื้อใบบางค่อนข้างเหนียว ผิวมัน ดอกช่อ ออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีขาวและร่วงง่าย กลีบเลี้ยงและฐานดอกสีแดงหนาแข็ง ผลเป็นผลสด รูปไข่
หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

ชื่อผลิตภัณฑ์    : สารสกัดกานพลูแบบน้ำ

ชื่อทางวิทยาศาสตร์  : Syzygium aromaticum (L.) Merrill.& Perry

ชื่อตระกูล   : MYRTACEAE

ชื่อสามัญ   : Clove , Clove Tree, Kan-Plu (กานพลู)

ส่วนที่ใช้   : ดอกตูน

กานพลู เป็นไม้ยืนต้น สูง 5 – 10 เมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปวงรีหรือรูปใบหอก กว้าง 2.5 – 4 ซม. ยาว 6 – 10 ซม. ขอบเป็นคลื่น ใบอ่อนสีแดงหรือน้ำตาลแดง เนื้อใบบางค่อนข้างเหนียว ผิวมัน ดอกช่อ ออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีขาวและร่วงง่าย กลีบเลี้ยงและฐานดอกสีแดงหนาแข็ง ผลเป็นผลสด รูปไข่

Active Ingredients of  Clove Extract

 

คุณสมบัติและการประยุกต์ใช้
– ต้านอาการอักเสบ
Cloves contain eugenol, which has anti-inflammatory   and antiseptic properties making it useful for rheumatism, arthritis, mouth and gum disorders.Cloves are effective for clearing up a number of skin disorders such as acne, sores or ulcers.Antioxidant activity, helps to fight free radical and cancer.Helps in treating dental problems.

This extract is applicable in cosmetic product such as shampoo, hair conditioner, soap, toothpaste, cream,

foaming hand wash and room spray.