สารสกัดกระเพราแบบผง

ชื่อผลิตภัณฑ์    : Holy Basil Dried Powder

กะเพรา (ชื่อวิทยาศาสตร์: Ocimum sanctum) เป็นไม้ล้มลุก แตกกิ่งก้านสาขา สูง 30-60 เซนติเมตร นิยมนำใบมาประกอบอาหารคือ ผัดกะเพรา กะเพรามี 3 พันธุ์ คือ กะเพราแดง กะเพราขาว และ กะเพราลูกผสมระหว่างกะเพราแดงและกะเพราขาว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อผลิตภัณฑ์    : Holy Basil Dried Powder

ชื่อทางวิทยาศาสตร์  : Ocimum sanctum Linn.

ชื่อตระกูล      : LAMIACEAE

ชื่อสามัญ        : Holy basil, Ka-Prao (กระเพรา)

ส่วนที่ใช้           : ใบ

กะเพรา (ชื่อวิทยาศาสตร์: Ocimum sanctum) เป็นไม้ล้มลุก แตกกิ่งก้านสาขา สูง 30-60 เซนติเมตร นิยมนำใบมาประกอบอาหารคือ ผัดกะเพรา กะเพรามี 3 พันธุ์ คือ กะเพราแดง กะเพราขาว และ กะเพราลูกผสมระหว่างกะเพราแดงและกะเพราขาว

Active Ingredients of Holy Basil Extract

คุณสมบัติและการประยุกต์ใช้
– ต้านอนุมูลอิสระ
– ควบคุมน้ำตาล

  • Balance blood sugar
  • Anti-lipidemic
  • Anti-oxidant
  • Anti-inflammatory
  • Anti-nociceptive
  • Anti-microbial

 

  • For foods is applicable in healthy drink product such as tea, mix vegetable juice etc.
  • For cosmetics is applicable in gel, cream and toothpaste