สารสกัดกระเทียมแบบผง

ชื่อผลิตภัณฑ์   : สารสกัดกระเทียมแบบผง

กระเทียม เป็นพืชสมุนไพรไทยและเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง โดยมักใส่ในอาหารหลายชนิด ทั้งอาหารไทย อาหารอินเดีย กระเทียมมีชื่อสามัญอื่นอีกคือ กระเทียมขาว (อุดรธานี) กระเทียมจีน (กทม.,กลาง) ปะเซ้วา (กะเหรี่ยง,แม่ฮ่องสอน) หอมขาว (อุดรธานี) หอมเทียม (เหนือ) หัวเทียม (ใต้)

คำอธิบาย

ชื่อผลิตภัณฑ์    :  สารสกัดกระเทียมแบบผง

ชื่อทางวิทยาศาสตร์  : Allium sativum L.

ชื่อตระกูล   : LILIACEAE

ชื่อสามัญ   : Garlic, Kra Tium  (กระเทียม)

ส่วนที่ใช้   : หัวกระเทียม

กระเทียม เป็นพืชสมุนไพรไทยและเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง โดยมักใส่ในอาหารหลายชนิด ทั้งอาหารไทย อาหารอินเดีย กระเทียมมีชื่อสามัญอื่นอีกคือ กระเทียมขาว (อุดรธานี) กระเทียมจีน (กทม.,กลาง) ปะเซ้วา (กะเหรี่ยง,แม่ฮ่องสอน) หอมขาว (อุดรธานี) หอมเทียม (เหนือ) หัวเทียม (ใต้)

Active Ingredients of  Garlic Extract

คุณสมบัติและการประยุกต์ใช้
– ต้านอนุมูลอิสระ
– ควบคุมความดันโลหิต
–  Antibacterial, Soap, Anti-acne cream, Toner, Shampoo and conditioner, Antioxidant
–  Protecting against gray hair & Lower hair loss
–   Stimulating blood circulation and relieving bruises and contusions
–  Cholesterol reduction Allicin is capable
–   Strong antibacterial and  anti-fungl The Allicin inhibits  the  machanism of  RNA  polymerase enzyme  of microorganism cell  trerefote  lead  to the discontinus microbial growth.