สารสกัดกระเทียมแบบน้ำ

ชื่อผลิตภัณฑ์   : สารสกัดกระเทียมแบบน้ำ

กระเทียม เป็นพืชสมุนไพรไทยและเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง โดยมักใส่ในอาหารหลายชนิด ทั้งอาหารไทย อาหารอินเดีย กระเทียมมีชื่อสามัญอื่นอีกคือ กระเทียมขาว (อุดรธานี) กระเทียมจีน (กทม.,กลาง) ปะเซ้วา (กะเหรี่ยง,แม่ฮ่องสอน) หอมขาว (อุดรธานี) หอมเทียม (เหนือ) หัวเทียม (ใต้)
หมวดหมู่: , , ป้ายกำกับ: ,

คำอธิบาย

ชื่อผลิตภัณฑ์    : สารสกัดกระเทียมแบบน้ำ

ชื่อทางวิทยาศาสตร์  : Allium sativum L.

ชื่อตระกูล  : LILIACEAE

ชื่อสามัญ   : Garlic, Kra Tium  (กระเทียม)

ส่วนที่ใช้   : หัวกระเทียม

กระเทียม เป็นพืชสมุนไพรไทยและเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง โดยมักใส่ในอาหารหลายชนิด ทั้งอาหารไทย อาหารอินเดีย กระเทียมมีชื่อสามัญอื่นอีกคือ กระเทียมขาว (อุดรธานี) กระเทียมจีน (กทม.,กลาง) ปะเซ้วา (กะเหรี่ยง,แม่ฮ่องสอน) หอมขาว (อุดรธานี) หอมเทียม (เหนือ) หัวเทียม (ใต้)

Active Ingredients of  Garlic Extract

คุณสมบัติและการประยุกต์ใช้
– ต้านการอักเสบ
– สมานแผล
–              Antibacterial, Soap, Anti-acne cream, Toner, Shampoo and conditioner, Antioxidant
–              Protecting against gray hair & Lower hair loss
–              Stimulating blood circulation and relieving bruises and contusions
–              Cholesterol reduction Allicin is capable
–              Strong antibacterial and  anti-fungl The Allicin inhibits  the  machanism of  RNA  polymerase enzyme  of microorganism cell  trerefote  lead  to the discontinus microbial growth.