สารก่อครีม, ทนต่อสารที่มีความ เป็นกรด-เบสกว้าง

ชื่อผลิตภัณฑ์ : สารก่อครีม, ทนต่อสารที่มีความ เป็นกรด-เบสกว้าง

คุณสมบัติ : สารก่อครีม, ทนต่อสารที่มีความ เป็นกรด-เบสกว้าง

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

ชื่อผลิตภัณฑ์ : สารก่อครีม, ทนต่อสารที่มีความ เป็นกรด-เบสกว้าง

คุณสมบัติ : สารก่อครีม, ทนต่อสารที่มีความ เป็นกรด-เบสกว้าง