Andrographis Extract Powder (ฟ้าทะลายโจร)

ชื่อผลิตภัณท์   : สารสกัดจากฟ้าทะลายโจร

สรรพคุณ : ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

Product Name  : Andrographis Extract Powder (ฟ้าทะลายโจร)
Botanical Name  Andrographis paniculata ( Burm.f.) Nees
Family Name  :  Acanthaceae
Common Name  : ฟ้าทะลายโจร
Part Used : ใบ

ฟ้าทะลายโจร เป็นพืชพื้นเมืองของอินเดียและศรีลังกา มีรสชาติขมทั้งต้น ปัจจุบันมีการเพาะปลูกอย่างมากในเอเชียใต้

สามารถตั้งตรงสูงได้ถึง 30-110 เซนติเมตร ในที่ร่มชื้น มีใบเรียบเนียน กลีบดอกสีขาวลายสีม่วง ลำต้นสีเขียวเข้มกว้าง 2-6 มิลลิเมตร
ใบ ฟ้าทะลายโจร ปัจจุบันเป็นที่นิยมในประเทศแถบยุโรปเหนือสำหรับเป็นยาแก้ไข้ และ ฟ้าทะลายโจร ยังถูกใช้มาแต่โบราณในจีน

สารสำคัญใน สารสกัดจากฟ้าทะลายโจร

คุณสมบัติและการประยุกต์ใช้ สารสกัดจากฟ้าทะลายโจร
– ต้านการอักเสบ
– สารต้านอนุมูลอิสร
– ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน
– ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัส
– ป้องกันโรคมะเร็งและบล็อกกิจกรรมของเกล็ดเลือด
– บรรเทาโรคหวัดไอ
– ลดความดันโลหิต สารสกัดจากฟ้าทะลายโจร สามารถประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง เช่น แชมพู สบู่ ที่ใช้กันทั่วไปว่าเป็นแคปซูลยาแบบดั้งเดิม