ภาพบรรยากาศงาน รับรางวัล Thailand Trust Mark ของบริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักซ์

Thailand Trust Mark คือ ตาสัญลักษณ์ รับรองคุณภาพสินค้า และบริการที่มาจากประเทศไทยเพื่อส่งเสริมคุณค่าที่โดดเด่นของสินค้าและบริการของไทย สร้างคามเชื่อมั่นให้แก่สินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ถึงคุณภาพระดับโลก รวมถึงการใช้แรงงานที่เป็นธรรม การำดำเนินงานที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม