เห็ดหลินจือ สาระสมุนไพร

เห็ดหลินจือ ยอดสมุนไพรเพิ่มภูมิคุ้มกัน สารสำคัญในเห็ดหลินจือประกอบด้วยสารในกลุ่มโพลีแซคาไรด์ (β-D-Glucans), ไทรเทอพีน (Triterpenes), โปรตีโอไกลแคน (GLIS) และโปรตีน (Ling Zhi-8) ที่มีสรรพคุณในการกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆ ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทาน แก้ปัญหาภูมิแพ้ และยังบำรุงสร้างภูมิคุ้มกันที่บกพร่องให้แก่ร่างกายได้อีกด้วย