เป็นหมายเลข “หนึ่ง” ในการผลิตวัตถุดิบนวัตกรรม ด้านสุขภาพ และ ความงาม โดยการพัฒนา เพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย

วิสัยทัศน์

สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ เป็นผู้ผลิตสารตั้งต้นสำหรับอุตสาหกรรมเวชสำอาง(nutraceuticals),อาหารเพื่อสุขภาพ (functional food), เครื่องดื่ม(beverage),เครื่องสำอาง (cosmetics) และส่วนผสมในผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพผิวพรรณ (Body care)

วัฒนธรรมการทำงาน

เทคโนโลยีในการผลิตของ SNP ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ คือ 
– การหมัก(Fermentation)
– การทำให้บริสุทธิ์ (Refining)
– การเสปรย์ ดรายอิงค์(Spray drying)
– การระเหยตัวทำละลายภายใต้สุญญากาศ (Vacuum   evaporation)
– การสกัด(Extraction)
– การย่อยขนาดและการผสม(Grinding & blending)

     ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ากับการทำงาน ทำให้เรา มีมาตรการเข้มงวดในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบจากแหล่งเพาะปลูกที่มีมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต จนถึงการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปโดยบุคลากรฝ่ายประกันคุณภาพ ที่มีระบบการจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรา มีคุณสมบัติในทางการรักษา หรือ ทางเครื่องสำอาง ตามที่ผู้บริโภคต้องการ

สารสกัดที่ได้จะถูกนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี Good Manufacturing Practice(GMP) และด้วยความสามารถในการวิเคราะห์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มี คุณภาพสูง และสามารถควบคุมคุณภาพให้มีความสม่ำเสมอได้ในทุกรุ่นของการผลิต

     การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ High Performance Liquid Chromatography (HPLC) สามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในทุกครั้งของการผลิตในรายละเอียดคือ ส่วนประกอบทางเคมีต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสมุนไพรแต่ละชนิด สารประกอบหลักที่ เลือกใช้ในการบ่งชี้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ความสม่ำเสมอของคุณภาพผลิตภัณฑ์ในทุกครั้งของการผลิต