ร้องเรียนผลิตภัณฑ์

Name (ชื่อผู้ติดต่อ)(Required)

ร้องเรียนผลิตภัณฑ์

       เมื่อท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท สามารถร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลโดยคณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามที่ท่านแจ้งมา เพื่อให้มีความยุติธรรมแก่ลูกค้าและบริษัทโดยเร็วที่สุด 

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยัง คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการบริษัท ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับสูงสุด)

Email : qmr@snpthai.com