พบกับพวกเรา SPECIALTY NATURAL PRODUCTS (SNP) ผู้ผลิต-จำหน่าย สารสกัดสมุนไพร ที่มีกว่า 300 ชนิด!! “ในงาน IN-COSMETICS ASIA ” วันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-17.00 น. ที่บูธ “No. T80” ที่ ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

#INCOSMETICSASIA #SNP


พบกับพวกเรา SPECIALTY NATURAL PRODUCTS(SNP) ผู้ผลิต - จำหน่าย สารสกัดสมุนไพร ที่มีกว่า 300 ชนิด !!

“ในงาน Food Ingredients (Fi Asia)” วันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 - 17.00 น. บูธ “No. D56” ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

#FoodingredientsAsia2022 #FIAsia #SNP


รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ ร่วมเป็นวิทยากร ในฐานะผู้แทนผู้ผลิตภาคเอกชน อุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพร เสวนาในหัวข้อ “การนำแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ

รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ ร่วมเป็นวิทยากร ในฐานะผู้แทนผู้ผลิตภาคเอกชนอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพร เสวนาในหัวข้อ “การนำแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 สู่การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศ” เมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา เวลา 15.30 – 17.30 น. ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ.

และการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ 5 อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมอง ทิศทาง และโอกาสของอุตสาหกรรมสมุนไพรภายใต้แผนปฎิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขับเคลื่อนเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย สร้างเศรษฐกิจโดยให้เกิดการมีส่วนร่วมกันของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน อย่างยั่งยืน

#งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ #ครั้งที่19 #อิมแพ็คเมืองทองธานี


“การทำธุรกิจ B2B เราต้องมองว่า…จะทำอย่างไรให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ”

ดร.ธีรญา กฤษฎาพงษ์ ลั่นเป้าหมาย SNI ขยายตลาดสมุนไพรไทย พร้อมมุ่งมั่นเรื่อง BCG (Bio-Circular-Green Economy) เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม สุขภาพที่ดีของผู้บริโภค
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.kaohoon.com/news/540960

ข่าวหุ้น #SNI #BCG #ตลาดสมุนไพรไทย


บริษัท Specialty Natural Innovation (SNI) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภานำโดย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก พร้อมด้วย พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก และคณะทำงานศึกษาการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (เวชสำอาง)

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของบริษัท Specialty Natural Innovation (SNI) เกี่ยวกับการพัฒนาเพิ่มมูลค่าจากสมุนไพรสู่เครื่องสำอาง (เวชสำอาง) ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเพื่อช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืน

โดยมี ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.ธีรญา กฤษฎาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร. กฤษฎา กิตติโกวิทธนา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท Specialty Natural Innovation (SNI) ให้การต้อนรับพร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปในประเด็นต่าง ๆ

#Specialty Natural Innovation (SNI) #พัฒนาเพิ่มมูลค่าจากสมุนไพรสู่เครื่องสำอาง #SpecialtyNaturalInnovation #SpecialtyNaturalProduct #SpecialtyInnovation


Specialty Natural Innovation (SNI) กลุ่มบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้สารสกัดสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพและความงาม SNI ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรไทยเป็นหลักโดยอาศัยองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทยตั้งแต่สมัยอดีต นำมาปรับพัฒนาต่อยอดผสมผสานรวมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยพัฒนา และเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย โดยใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยผสานกับนวัตกรรม ในการสกัดสมุนไพร แต่ยังคงรักษาคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะของสมุนไพรไว้ และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค บริษัทจึงได้ทำการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับการบริโภคมากขึ้น เน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพรไทย และยกระดับสมุนไพรไทย ให้ได้รับมาตรฐานเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับ สามารถแข่งขันในตลาดโลก เพื่อความมั่นใจด้านคุณภาพของสินค้าที่ออกสู่ผู้บริโภค ได้มีการจับมือร่วมกันกับ Geneomics Global บริษัทผู้เชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมกัญชง จากสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่การเพาะปลูก สกัด และคิดค้นวิจัยและต่อยอดเพื่อสร้างสูตรการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ด้านวัสดุจากเส้นใยกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ บนพื้นฐานงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล

ความร่วมมือระหว่างทั้งสองบริษัท ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระดับโลก เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก เป็นความร่วมมือที่ได้มีการส่งต่อเทคโนโลยีล่าสุดและนำเครื่องสกัดอันทันสมัยจากสหรัฐอเมริกา มาที่ SNI สำหรับมาใช้ในการสกัดและทำให้ได้สารบริสุทธิ์ (Extraction & Purification) และยังมีการพัฒนา ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม ควบคู่ผสมผสานกับเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากกัญชง กัญชา และสมุนไพรไทย และผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรม สร้างมาตรฐานให้เกิดการยอมรับในพืชสมุนไพรไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย
​นอกจากการร่วมมือระดับสากลนี้แล้ว เรายังมีส่วนช่วยเกษตรกรหลายครัวเรือน ในพื้นที่หลายจังหวัด ในการมีส่วนช่วยในการรับซื้อผลผลิตวัตถุดิบสมุนไพรไทย ที่มีคุณภาพ ปริมาณสารสำคัญสูง เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและสร้างรายได้ในการเลี้ยงตัวเอง อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็น social enterprise จากการส่งเสริมเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ สมุนไพรของประเทศไทยในวงกว้าง มุ่งหน้าสู่ ASEAN Hub ของนวัตกรรมสมุนไพร
การจับมือร่วมกันในครั้งนี้ถือเป็นการขยายและเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพรไทยให้สามารถเป็นที่ยอมรับ ส่งต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ระดับสากล
นอกจากการจัดสรรมนาวิชาการ global hemp innovation เพื่อแบ่งบันองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จัดไปแล้ว กลุ่มบริษัท Specialty Natural Innovation ตั้งใจพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งโดยการนำเทคโนโลยีล่าสุดระดับโลกมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสมุนไพร และ สารออกฤทธิ์จากธรรมชาติด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการ long COVID ต่อไป เพื่อส่งต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ผู้บริโภค

งานเปิดตัวโครงการสมุนไพรแก้ตำรับยาไทยในอุตสาหกรรมปัจจุบัน โอกาสทางการค้า
ของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่ตลาดสากล

          บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล อินโนเวชั่น เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการสมุนไพรแก้ตำรับยาไทยในอุตสาหกรรมปัจจุบัน โอกาสทางการค้าของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่ตลาดสากลเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์ ขยายช่องทางการจำหน่ายไปสู่สากล

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารวานิช 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือกับกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกและสมาคมหอการค้าไทย อิตาเลียน

      Specialty Natural Innovation is deeply honored to be part of the opening ceremony of the Thai Herb Project, Medical Herbs and Thai Pharmacopoeia in today’s Industry, Commercial opportunities with Traditional Products with theThai-Italian Chamber of Commerce and the Department of Thai Traditional and Alternative Medicine


งาน Cannabis International Conference 2022 Thailand

เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล อินโนเวชั่น (SNI) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์จาก กัญชา กัญชง และ พืชสมุนไพรอื่นที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสูตรตำรับ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และ พาณิชย์ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ร่วมกับกลุ่มบริษัท และกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูก

บริษัทเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก DEPA หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 3 CDA#3

บริษัท Specialty Natural Innovation (SNI) ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยและการใช้สารสกัดสมุนไพรไทย ผลิต และ จำหน่ายสารสกัดสมุนไพรไทย ผ่านนวัตกรรม เทคโนโลยีเกษตรกรรม การผลิตมาตรฐานสากล

เพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งผลสู่ความมั่นคงของเกษตรกรไทย คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

บริษัทเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก DEPA หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 3 CDA#3


บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (SNP) ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ การชมเชยรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564

ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ งานมหกรรมสมุนไหรแห่งชาติ พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยอธิบดี กรมแพทย์แผนไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล