หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา

บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ผลิตและสกัดสมุนไพรไทย ที่ได้มาตรฐานโลกได้แก่  GMP , ISO 9001:2015 , HALAL , HACCP  ที่ใช้ในวงการแพทย์ ,ผลิตภัณฑ์เสริมช่วยลดน้ำหนัก , ผลิตภัณฑ์เสริมบำรุงร่างกาย,ธุรกิจวงการอาหารและอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเราได้สกัดหัวเชื้อใหม่ๆ ที่พร้อมใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสู่บริษัทชั้นนำทั่วไป โรงงานของเราตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม “อมตะนคร” ถ.บางนา- ตราด กม.57 จ.ชลบุรี ซึ่งใกล้กับคลังขนส่งสินค้าของประเทศ เรามีความภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและ “การดูแลอย่างดีที่สุด” ด้วยเครื่องมืออันทันสมัย และการควบคุมมาตรฐานอย่างเข้มงวด สร้างมาจากพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันอยู่เสมอกระบวนการผลิตของเราได้ผ่านการควบคุมทุกขั้นตอนอย่างระมัดระวังเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และคุณภาพที่ดีที่สุดก่อนถึงมือลูกค้า.

นโยบายคุณภาพ “เราจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และบริการให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า”

“บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด” เป็นผู้ผลิตสารตั้งต้นสำหรับอุตสาหกรรมเวชสำอาง (nutraceuticals) ,

อาหารเพื่อสุขภาพ (functional food), เครื่องดื่ม (beverage) , เครื่องสำอาง (cosmetics) และส่วนผสมในผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพผิวพรรณ (Body care)

เราตั้งใจที่จะสร้าง “โรงงานสีเขียว” โดยมีเป้าหมายดังนี้

✔ บริษัท SNPS สร้างความมั่นใจในการประกันคุณภาพของสินค้าทุกขั้นตอนการผลิต

✔  การมีโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ช่วยปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือมาตรฐานต่างๆในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้

✔ การอบรมบุคลากรอย่างเข้มงวด ทั้งในส่วนกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ และการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดนี้ ทำให้ บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา การค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆในภูมิภาค และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายระดับโลกได้

Evolution Sustainble Development

As a Greenovator, we create and deliver the best of local herbs to empower people for sustainable healthier living

Value Creation
Herbaceuticals Portfolio

herbal active ingredients, integrated OIM solutions, flexible packaging, research services

“ WHERE THE ART OF HERBAL HERITAGE MEETS THE PINNACLE OF TECHNOLOGY ”

วิสัยทัศน์

✔ Innovation

เป็นผู้นำในการวิจัย ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านสุขภาพและความงามโดยนำสมุนไพรมาใช้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

✔ Natural herbs

เป็นผู้นำในการสร้างอาชีพ กระจายรายได้ พัฒนาเครือข่ายเกษตร ผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้สามารถส่งมอบคุณภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนด้านวัตถุดิบสมุนไพร

✔ Sustainability

ความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และพลังงานที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

เป็นหมายเลข   “หนึ่ง”  ในการผลิตวัตถุดิบนวัตกรรม  ด้านสุขภาพ  และ ความงาม โดยการพัฒนา เพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรไทย

Core values

INNOVATION RESEARCH & TECHNOLOGY

เป็นผู้นำในการวิจัย ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านสุขภาพและความงามโดยนำสมุนไพรมาใช้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

NATURAL HERBS

เป็นผู้นำในการสร้างอาชีพ กระจายรายได้ พัฒนาเครือข่ายเกษตร ผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้สามารถส่งมอบคุณภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนด้านวัตถุดิบสมุนไพร

SUSTAINABILITY

ความยั่งยืนด้านสั่งคมและสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และพลังงานที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

เทคโนโลยีในการผลิตของ SNPS ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ

✔ การหมัก (Fermentation)

✔ การทำให้บริสุทธิ์ (Refining)

✔ การเสปรย์ ดรายอิงค์ (Spray drying)

✔ การระเหยตัวทำละลายภายใต้สุญญากาศ (Vacuum evaporation)

✔ การสกัด (Extraction)

✔ การย่อยขนาดและการผสม (Grinding )

ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ากับการทำงาน ทำให้เรา มีมาตรการเข้มงวดในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบจาก แหล่งเพาะปลูกที่มีมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต จนถึงการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปโดยบุคลากรฝ่าย ประกันคุณภาพ ที่มีระบบการจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรา มีคุณสมบัติในทางการรักษา หรือ ทางเครื่องสำอาง ตามที่ผู้บริโภคต้องการ

สารสกัด ที่ได้จะถูกนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตาม หลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี Good Manufacturing Practice (GMP)

และด้วยความสามารถในการวิเคราะห์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มี คุณภาพสูง และสามารถควบคุมคุณภาพให้มีความสม่ำเสมอได้ในทุกรุ่นของการผลิต การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ High Performance Liquid Chromatography (HPLC) สามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในทุกครั้งของการผลิตในรายละเอียดคือ ส่วนประกอบทางเคมีต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสมุนไพรแต่ละชนิด สารประกอบหลักที่ เลือกใช้ในการบ่งชี้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ความสม่ำเสมอของคุณภาพผลิตภัณฑ์ในทุกครั้งของการผลิต