วิสัยทัศน์

เป็นหมายเลข   “หนึ่ง”  ในการผลิตวัตถุดิบนวัตกรรม  ด้านสุขภาพ  และ ความงาม โดยการพัฒนา เพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรไทย

สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ เป็นผู้ผลิตสารตั้งต้นสำหรับอุตสาหกรรมเวชสำอาง (nutraceuticals) ,อาหารเพื่อสุขภาพ (functional food), เครื่องดื่ม (beverage) , เครื่องสำอาง (cosmetics) และส่วนผสมในผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพผิวพรรณ (Body care)

วัฒนธรรมการทำงาน

เทคโนโลยีในการผลิตของ SNP ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ

✔  การหมัก (Fermentation)
✔  การทำให้บริสุทธิ์ (Refining)
✔  การเสปรย์ ดรายอิงค์ (Spray drying)
✔  การระเหยตัวทำละลายภายใต้สุญญากาศ (Vacuum   evaporation)
✔  การสกัด (Extraction)
✔  การย่อยขนาดและการผสม (Grinding )

ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ากับการทำงาน ทำให้เรา มีมาตรการเข้มงวดในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบจาก แหล่งเพาะปลูกที่มีมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต จนถึงการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปโดยบุคลากรฝ่าย ประกันคุณภาพ ที่มีระบบการจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรา มีคุณสมบัติในทางการรักษา หรือ ทางเครื่องสำอาง ตามที่ผู้บริโภคต้องการ

 

 สารสกัด ที่ได้จะถูกนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตาม หลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี Good Manufacturing Practice (GMP)

และด้วยความสามารถในการวิเคราะห์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มี คุณภาพสูง และสามารถควบคุมคุณภาพให้มีความสม่ำเสมอได้ในทุกรุ่นของการผลิต การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ High Performance Liquid Chromatography (HPLC) สามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในทุกครั้งของการผลิตในรายละเอียดคือ ส่วนประกอบทางเคมีต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสมุนไพรแต่ละชนิด สารประกอบหลักที่ เลือกใช้ในการบ่งชี้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ความสม่ำเสมอของคุณภาพผลิตภัณฑ์ในทุกครั้งของการผลิต