หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด

ธุรกิจวัตถุดิบ สารออกฤทธิ์ และสารสกัดสมุนไพรมาตรฐาน

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด

ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และสุขอนามัย

บริษัท คาเน อินโนเวชั่น จำกัด

ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และสุขอนามัย

บริษัท เวลโนเวชั่นส์ จำกัด

ธุรกิจผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสมุนไพร