webmaster

การบริการให้คำแนะนำ 


เรามีฐานข้อมูลทางด้านเครื่องสำอาง และสารที่ให้ฤทธิ์ในการรักษาเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายนอก ทำให้ความรู้ที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนามีความทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงมีความร่วมมือกับเครือข่ายของการวิจัยและพัฒนาที่มีมาตรฐาน ทั้งในและนอกประเทศ 

ดังนั้นเราจึงพร้อมให้คำแนะนำทางด้านเทคนิค รวมถึงการช่วยพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สำหรับลูกค้าที่ต้องการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ หรือ ปรับปรุงสินค้าเดิมให้มีคุณภาพดีขึ้น


การบริการให้คำแนะนำ, สารสกัดสมุนไพร สำหรับเครื่องสำอาง สารสกัดสมุนไพรสำหรับอาหารเสริมการบริการให้คำแนะนำ, สารสกัดสมุนไพร สำหรับเครื่องสำอาง สารสกัดสมุนไพรสำหรับอาหารเสริม

การพัฒนาสินค้าใหม่

เราได้มีการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และพัฒนาการใช้งานของสารจากธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น 

สารช่วยละลายในผลิตภัณฑ์น้ำหอมที่ไม่มี Alcohol

Cream Base ในการผลิต Emulsion ที่ไม่ต้องใช้ความร้อนในการก่อ Emulsion

สารทำความสะอาดจากธรรมชาติ เพื่อทดแทนสารเคมีสังเคราะห์ในผลิตภัณฑ์แชมพู

การบริการให้คำแนะนำ, สารสกัดสมุนไพร สำหรับเครื่องสำอาง สารสกัดสมุนไพรสำหรับอาหารเสริม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่าน จะปลอดภัยในมือเรา

 

- แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

หากลูกค้าต้องการพัฒนาแนวคิดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เรายินดีให้ความร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาแนวคิดนั้น และจากการที่ SNP เป็นหน่วยงานอิสระในการคิดค้นวิจัยและผลิตสารสกัดสมุนไพรจึงสามารถให้คำแนะนำแก่บริษัทที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่กระแสความนิยมการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (Phytochemical revolution) ได้

สารสกัดสมุนไพรที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาให้ลูกค้าเฉพาะรายจะไม่ถูกนำออกเผยแพร่ SNP จึงเป็นจุดรวมการบริการในที่เดียว (One-stop-shop) ที่พร้อมให้บริการลูกค้าในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่การพัฒนาแนวคิดของผลิตภัณฑ์ (Product concept) จนถึงการแนะนำสินค้าสู่ท้องตลาด 

ทีมนักวิทยาศาสตร์ของ SNP พร้อมที่จะทำงานกับลูกค้าในการพัฒนาสูตรสำหรับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าแต่ละราย SNP สามารถให้หลักฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในแง่ของประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ต่างๆ และแนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ, รูปแบบของสินค้าที่เหมาะสม และการค้นหาจุดขายของผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดได้ด้วย

SNP ยังคงมองหาโอกาสใหม่ๆในการผลิตสารสกัดจากธรรมชาติ, วิธีใหม่ๆในการนำสารสกัดจากธรรมชาติเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางสุขภาพแก่ผู้บริโภคสูงสุด และพร้อมทำงานร่วมกับลูกค้าในการวิจัยและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นทุกวันในอุตสาหกรรมยา, อาหารเสริม, อาหารเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง