สารสกัดจากบอระเพ็ด

สารสกัดบอระเพ็ด, สกัดบอระเพ็ด, Borapet Extract Liquid, สารสกัดจากบอระเพ็ด, บอระเพ็ด

Product Name     : (สารสกัดจากบอระเพ็ด) Borapet Extract Liquid

Botanical Name  Tinospora crispa(L.) Miers

Family Name      :  MENISPERMACEAE

Common Name  : บอระเพ็ด

Part Used           : ลำต้น

บอระเพ็ด เป็นพันธุ์ไม้เถาเลื้อยเนื้ออ่อน แต่ถ้าอายุมากเนื้อของลำต้นอาจแข็งได้ เถาอ่อนผิวเรียบสีเขียว เถาแก่สีน้ำตาลอมเขียว ผิวขรุขระ เป็นปุ่มๆ เถากลมโตขนาดนิ้วมือ ประมาณ 1-1.5 ซม. ยางมีรสขมจัด ขึ้นเกาะต้นไม้อื่นมักจะมีรากอากาศคล้ายเชือกเส้นเล็กๆ ห้อยลงมาเป็นสาย ใบบอระเพ็ด ใบเดี่ยวเป็นแบบสลับใบเป็นรูปไข่ป้อม โคนใบหยักเว้าลึกเป็นรูปหัวใจ โดยปกติปลายใบจะแหลม (แบบ Acuminate) มีเส้น Nerve 5-7 เส้นที่เกิดจากฐานใบขอบทั้งหมด ขอบใบเรียบขนาดกว้าง 3.5-10 ซม. ยาว 6-13 ซม. แยกต้นต้วผู้เมียออกดอกเป็นช่อตามกิ่งแก่ตรงบริเวณซอกใบหรือปลายกิ่ง ดอกบอระเพ็ด ดอกขนาดเล็กสีเหลืองอมเขียว, แดงอมชมพู, เขียวอ่อน, เหลืองอ่อน ช่อดอกแบบ Raceme หรือ Fasicle เดี่ยว ยาว 5-20 ประกอบด้วยกลีบดอก กลีบเลี้ยงอย่างละ 6 Stamen 6 ผลบอระเพ็ด มีลักษณะเป็น Drug รูปใบสีเหลืองถึงแดง ขนาด 2-3 ซม. มีลักษณะคล้ายชิงช้าชาลีมาก ต่างกันที่เถามีขนาด ใหญ่กว่า มีปุ่มมากกว่า มีรสขมกว่า และไม่มีปุ่มใกล้ฐานใบ

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ : บอระเพ็ดขึ้นได้ในดินทั่วไป โดยเฉพาะดินร่วนซุ่ย และมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น

แหล่งที่พบ : มักพบว่าขึ้นกระจายในป่าเบญจพรรณที่ชื้น และพบได้ทุกภาคของประเทศไทย

สารสกัดบอระเพ็ด, สกัดบอระเพ็ด, Borapet Extract Liquid, สารสกัดจากบอระเพ็ด, บอระเพ็ด

สารสำคัญใน สารสกัดจากบอระเพ็ด

สารสำคัญใน สารสกัดจากบอระเพ็ด

 

คุณสมบัติและการประยุกต์ใช้ สารสกัดจากบอระเพ็ด

- ช่วยลดน้ำตาลในเลือดและการรักษาโรคเบาหวาน

- ช่วยลดไข้เพื่ออุณหภูมิของร่างกายเย็นลง

- การควบคุมความดันโลหิต