ภาพบรรยากาศภายในงานพิธีมอบรางวัล สตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่นของอาเซียน ประจำปี 2560 ของ รศ.ดร. พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ ประธานบริษัทในเครือ สเปเชียลตี้ กรุ๊ป ที่จัดขึ้นที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการมอบโล่ห์รางวัลเชิดชูเกียรติ

       
      

                  Link For all preview Photo : https://www.facebook.com/snpthai

Read More...

ภาพบรรยากาศภายในงาน Incosmetic 2017 ทางบริษัท Specialty Natural Products ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม บูทของเรา แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับ กับ Incosmetic ปีหน้านะครับ

       
      

                  Link For all preview Photo : https://www.facebook.com/snpthai

Read More...

ภาพบรรยากาศภายในงาน Food ingredients asia 2017 (FIA2017) ทางบริษัท Specialty Natural Products ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม บูทของเรา แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับ กับFood ingredients asia ในปี 2019

       
      

                  Link For all preview Photo : https://www.facebook.com/snpthai

Read More...

ภาพบรรยากาศภายในงานพิธีมอบรางวัล ผู้ประกอบการ SME ผลิตภัณท์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ของบริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ที่จัดขึ้นที่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยทางบริษัทได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ได้เข้าเยี่ยมชม บูธสินค้าของเรา

       
      

                  Link For all preview Photo : https://www.facebook.com/snpthai

Read More...

     บรรยากาศ ภาพการประชุม และเยี่ยมชมโรงงานของกรมอุตสหากรรม ในการขอเสนอให้ SNP เป็นโรงงานดีเด่น
      

                  Link For all preview Photo : https://www.facebook.com/snpthai

Read More...